Stereotyp studenta

Jak myślicie, skąd bierze się klasyczny stereotyp polskiego studenta? Chodzi mi o skojarzenia z osobą rozwiazłą, nie stroniącą od alkoholu,